39

Hvor sætter du dit X?

LEDER/CYKLISTER: For den enkelte borger kan det virke umuligt at præge samfundsudviklingen. Men vi har en rigtig god sag og i fællesskab kan vi udrette meget.

Af Jette Gotsche, landsformand i Cyklistforbundet
03. juni 2015

Nu cykler danskerne igen mere! Vejdirektoratet har offentliggjort tal, der viser, at cyklismen sidste år steg for fjerde år i træk – og vi ligger nu på det højeste niveau siden 1995. Det skyldes i høj grad den femårige statslige cykelpulje, som har medført nye investeringer i cyklismen i kommuner landet over.
Men mange steder har cyklisterne det stadig svært.

Hvad stiller man fx op i små byer, når Brugsen lukker til fordel for større indkøbscentre, som ligger mange kilometer væk? Eller når skoler bliver lagt sammen, og vejen til skole pludselig er dobbelt så lang? Det er en udvikling, der ikke bare går ud over cyklisterne, men over alle, som ikke har adgang til bil.

Som borgere har vi heldigvis flere muligheder for at påvirke udviklingen. I landbyen Ejsing gør aktive medborgere et stort stykke arbejde på egen hånd – men vi kan også tage emner som trafik og lokaludvikling med i vores prioriteringer, når vi skal stemme ved valget.

Som medlem af Cyklistforbundet er du også med til at påvirke samfundsudviklingen – både lokalt og nationalt. På nationalt plan knokler Cyklistforbundet systematisk for at skabe gode sundheds- og transportpolitiske rammer for at styrke cykelkulturen i hele landet. Og mange steder i landet indgår vores afdelinger og repræsentanter i en vigtig og frugtbar dialog med kommunalpolitikere og embedsmænd. Cyklerne er i dag på dagordenen i de fleste kommuner.

Også nationalt har vi politikernes bevågenhed og har bl.a. haft stor indflydelse på Den Nationale Cykelstrategi og i mange spørgsmål om trafiksikkerhed. 

For den enkelte borger, kan det virke uopnåeligt at præge samfundsudviklingen – men i fællesskab kan vi udrette meget, for vi har en rigtig god sag. Tak for opbakningen!