Foto: Mikkel Østergaard

79

Bedre forhold for cyklister på landet

LEDER/CYKLISTER: Danmark er et af verdens absolut bedste og sikreste lande at cykle i. I hvert fald i de største byer. I mange landdistrikter er forholdene alt for dårlige - og det skal der gøres noget ved.

Af Jette Gotsche, landsformand i Cyklistforbundet
26. maj 2014

Færre cyklister på landet

Vi hører jævnligt, at det går godt for cyklismen i Danmark, men det er en sandhed med modifikationer. En undersøgelse foretaget af DTU viser, at cyklismen stiger i de største byer, mens antallet af cyklister falder i stort set alle andre områder af Danmark. Det arbejder Cyklistforbundet aktivt på at ændre.

Det er jo på mange måder logisk, at vi cykler mest i de større byer: Der er korte afstande til arbejde, skole og fritidsaktiviteter, og indkøbene klares nemt på vejen, fordi butikkerne ligger tæt, og der desuden er rimeligt gode og trygge forhold med cykelstier.

Vejen bliver for lang

Billedet er et andet på landet og i de mindre byer, hvor afstandene er lange, det langtfra er en selvfølge, at der er cykelstier langs vejene – for ikke at tale om den manglende snerydning på øde og uoplyste veje og stier i den mørke tid.

Mange ender derfor med at lade cyklen stå, selv om de egentlig gerne vil benytte den dagligt. Af samme grund har en af Cyklistforbundets kerneområder i mange år været at samarbejde med kommunerne for at få etableret sikre og trygge cykelveje og -stier.

Vi gør en forskel

Dette samarbejde blev kraftigt styrket, da vi for ca. fem år siden efter en massiv lobbyindsat fik vedtaget ”cykelmilliarden” – en statslig pulje, hvor alle kommuner kan søge medfinansiering til cykelprojekter.

Igennem de seneste tre år har vi tillige samarbejdet med danske forskere om at skaffe mere viden om, hvilke cykeltiltag, der virker, gennem projektet Bikeability. Den viden arbejder vi aktivt for at formidle til politikere og trafikplanlæggere i hele landet.  Danmarks skal være verdens bedste cykelland – også på landet.

Dét kan du gøre

Allerede medlem