Der skal et økonomisk incitament til, hvis flere skal cykle længere. Det mener Cyklistforbundet. Foto: Shutterstock

34

Hvor er din økonomiske gulerod?

LEDER/CYKLISTER: Cyklistforbundet har med succes fået sat cyklerne på dagsordenen i dansk politik. Men skatteområdet halter bagefter.

Af Jette Gotsche, landsformand i Cyklistforbundet
24. marts 2015

Cyklerne er kommet i fokus i dansk politik. Cyklistforbundet har gennem de seneste år med stor succes fået politikernes øjne op for de mange positive effekter, der er ved at cykle. Det arbejde har skabt grundlag for mange konkrete tiltag, som har gjort det tryggere og sikrere at færdes på cykel.

Men på skatteområdet er der stadig en opgave, der venter os.

Vi ved, at alle cyklister for hver cyklet kilometer bidrager økonomisk til samfundet ved at spare os for sygdom, forurening og trængsel.

Og det er ikke småpenge, det drejer sig om. Til eksempel har Region Hovedstaden i sit cykelregnskab fra 2014 opgjort, at regionen sparer 1,5 milliarder kr. årligt – alene på mindre sygehusbehandling og sparede sygedage.

Men det regnskab afspejles ikke i skattelovgivningen – vores skattelovgivning ansporer på ingen måde landets borgere til at vælge cyklen.

Vi ser problemet i forbindelse med kørselsfradraget, som udelukkende gives til personer, der pendler mere end 24 km dagligt – og det gør jo de færreste cyklister.

Et andet eksempel er, at skattelovgivningen bidrager til at gøre det både dyrt og besværligt for arbejdspladser at stille gratis cykler til rådighed for deres medarbejdere. Den økonomiske gulerod mangler med andre ord. 

I Cyklistforbundet mener vi, at mange af de korte ture, der i dag køres i bil, kan blive til cykelture i fremtiden.

Men det kræver bl.a. et skattesystem, der ikke direkte modarbejder bestræbelsen for at få flere til at cykle.