Foto: Mikkel Østergaard

30

Børn har også ret til at cykle

LEDER/CYKLISTER: Vi kan med stolthed sige, at Danmark er et godt cykelland. Men der er plads til forbedringer – og særligt én enkelt gruppe må vi ikke overse: Børnene. De er fremtiden og den næste generation af cyklister.

Af landsformand Jette Gotsche
03. september 2015

Herhjemme er vi vant til, at næsten alle kan cykle, selv om vi ikke cykler lige meget. Skal denne grundlæggende, danske kultur overleve, er det tvingende nødvendigt, at vi giver vores børn mulighed for at lære at cykle – og giver dem trygge og sikre veje at færdes på til skole og fritidsaktiviteter.

Cykelkulturen er truet

På det punkt har vi som samfund alt for ofte svigtet i de seneste årtier. Vi har set passivt til, mens voksende biltrafik, skolelukninger og butiksdød i lokalsamfundene har betydet, at cyklen for mange børn er blevet skiftet ud med en skolebus eller bagsædet af en bil.

Det kræver politisk mod at skabe skoleveje og bymiljøer, hvor børn kan være med. Men vi må og skal handle, før det er for sent. Bare én generation af børn, der ikke lærer at cykle, vil true hele vores cykelkultur. Og i nogle dele af landet er dette allerede en realitet.

Alle niveauer skal tage ansvar

Det er helt afgørende, at staten fremadrettet bidrager til, at alle kommuner – på landet og i byerne – kan søge medfinansiering til at skabe trygge og sikre veje ved skoler og boligområder. Og at børns mulighed for at cykle tænkes ind, når der lægges lokalplaner og laves skolesammenlægninger ude i kommunerne.

Også skoler og familier har et ansvar. Hvert år ved skolestart hører vi om forældre, der afleverer deres skolebørn i bil på en måde, der gør cyklende elever utrygge. Hver skole bør have en gennemtænkt trafikpolitik, som børn og forældre kender og respekterer.

På min cykeltur til arbejde møder jeg jævnligt de omvendte andefamilier – det vil sige børn på cykel, der kører af sted på cykelstien foran far eller mor. Jeg glæder mig altid over synet og håber, at jeg stadig kan se den slags familier om 25 år.