Cyklistforbundet vil i 2020 bl.a. fortsætte arbejdet for øget fremkommelighed og større trafiksikkerhed for cyklister

85

Arbejdsprogram 2020

Cyklistforbundets landsmøde vedtog i oktober 2019 et arbejdsprogram med fem særlige indsatser.

I 2020 vil vi i Cyklistforbundet fortsat arbejde for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle - og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang. Vi vil med udgangspunkt i vores grundfortælling særligt arbejde med nedenstående indsatsområder i 2020. Indsatsområderne er ligeværdige og suppleres af andre, løbende indsatser i årets løb:  

Cykling som middel til bedre folkesundhed

Stigende inaktivitet er fortsat en trussel mod folkesundheden hos både børn og voksne. Fysisk aktivitet har beviseligt en positiv effekt på såvel fysisk som mental sundhed og dermed på trivslen for den enkelte. Cyklistforbundet vil i endnu højere grad fremhæve og tydeliggøre, hvordan cykling kan bidrage til bedre trivsel og sundhed for alle. 

Cykling som bidrag til et bedre klima

Cykling som bæredygtig transportform er ikke bare godt for miljø og luftkvalitet, men er også en oplagt del af løsningen på de stigende klimaudfordringer. Cyklen er således en del af løsningen på klimaudfordringen både i forhold til daglig persontransport og i forhold til transport af varer i byerne. Cyklistforbundet vil derfor øge befolkningens og politikeres bevidsthed om, at cyklen er en oplagt del af løsningen på klimaudfordringerne.   

Øget fokus på unges cykelvaner

Billigere mikrobiler, nedsat aldersgrænse for kørekort og lange afstande til uddannelse får alt for mange unge til at vælge cyklen fra. Cyklistforbundet vil i 2020 sætte særlig fokus på at få flere unge til at få øjne op for cyklens mange fordele.

Sikkerhed

Vejdirektoratets seneste opgørelse over dræbte og tilskadekomne i trafikken viste en positiv udvikling for bilister, mens cyklister og fodgængere udgør en større andel af de tilskadekomne end tidligere, bl.a. er der sket en stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne på elcykel. Cyklistforbundet vil sætte endnu mere fokus på sikkerheden for cyklister, herunder også sikkerheden for elcyklister.  

Øget fremkommelighed

Det skal være nemmere at vælge cyklen som det oplagte transportmiddel i hverdagen.
Sammenhængende og velholdt cykelinfrastruktur, grøn bølge og cykelbroer er nogle af de elementer, der sikrer fremkommeligheden og giver cyklisten mulighed for at holde sit flow. Ligeledes vil fremkommeligheden øges, hvis det gøres lettere og billigere eller endda gratis at medtage cykler i offentlig transport, så kombinationstransport indgår som en del af en naturlig sammenhæng i hverdagstransporten.