Foto: Mike Hedlund-White

Landsmøde 2018

Cyklistforbundets landsmøde fandt sted 27. - 28. oktober i Vejle.

Delegerede fra Cyklistforbundets afdelinger, menige medlemmer og hovedbestyrelsen mødtes til landsmøde i Vejle 27. - 28. oktober.

På landsmødet blev et nyt arbejdsprogram vedtaget - se nedenfor. Ved lørdagens valg til hovedbestyrelsen blev følgende fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter valgt ind:

Jette Gotsche (Frederiksberg), Jeppe Lauritzen (København), Jens Peter Hansen (Randers), Julie Schack (København), John Schmidt (Aarhus) og Søren Pedersen (Næstved).

Landsformand Jette Gotsche og næstformand Claus Bonnevie fortsætter på deres respektive poster.


Grethe Eskildsen og Marianne Kildebjerg er Årets Cykeldynamoer

Lørdag aften blev Årets Cykeldynamo uddelt. Cykeldynamoen er Cyklistforbundets anerkendelse af et medlem eller en afdelings særlige indsats. I år var der to modtagere:

Grethe Eskildsen modtog prisen for sit store engagement og arbejde for cyklisterne i Viborg og for hendes særlige evne til at inddrage bredt i den lokale indsats for cykelsagen - blandt andet ved at søge fonde om penge til projekter, og ikke mindst gennem samarbejde og dialog med kommunen.

Marianne Kildebjerg modtog prisen for sin vedholdende og målrettede indsats for at sætte cykelsagen i Svendborg på dagsordenen. Gennem et stærkt og engageret samarbejde med skoler, gymnasier, Cykeltutten og andre aktører har Marianne skabt en synlighed, som bidrager til hendes mål om, at der igen
kommer en selvkørende afdeling i Svendborg.