Landsmøder

Det årlige landsmøde er Cyklistforbundets øverste myndighed. Her mødes medlemmer fra hele landet for at debattere cykelpolitik, udstikke retningen for det kommende års indsatser og vælge Cyklistforbundets hovedbestyrelse.

Alle medlemmer kan deltage i landsmødet. Alle lokalafdelinger i Cyklistforbundet vælger og sender 2-7 særligt delegerede medlemmer. På landsmødet kan DU sætte DIT fingeraftryk på Cyklistforbundets arbejde på flere måder:

• Som almindeligt medlem kan du tage ordet i debatterne, og du kan stille op til Cyklistforbundets hovedbestyrelse.
• Som delegeret kan du desuden stemme til valg af hovedbestyrelse, arbejdsprogram og øvrige afstemninger.