Foto: Mikkel Østergaard

0

Bliv samarbejdskommune

Cykling har en stærk signalværdi, og som samarbejdskommune styrker I jeres bæredygtige profil og styrker sundhed hos kommunens borgere. Find information om vores kampagner og se, hvordan I som kommune kan involvere jer.

At kunne cykle giver frihed, glæde og oplevelser. Når flere cykler, bliver cyklen løftestang til en sjovere, sundere og bæredygtig verden.

Som samarbejdskommune tilbyder vi jer medejerskab til en række kampagner - fx Vi kan Cykle!, Alle Børn Cykler og VI CYKLER TIL ARBEJDE. I får let tilgængelige værktøjer og inspiration til, hvordan I kan bruge kampagnen i jeres arbejde med at fremme cyklisme i jeres kommune.

Cyklistforbundets kampagneafdeling står til rådighed som sparringspartner og praktisk koordinator. Kontakt venligst vores kampagnemedarbejder her eller ring til os på 33 32 31 21.

BLIV SAMARBEJDSKOMMUNE
Cykling har en stærk signalværdi, og som samarbejdskommune styrker I jeres bæredygtige profil og skaber engagement blandt borgere i kommunen. 

Det er enkelt og billigt at være samarbejdskommune, og I bestemmer selv, hvor stor jeres indsats skal være.

Vi hjælper jer for eksempel med at:

  • udsende målrettede invitationer til virksomheder eller skoler i lokalområdet med jeres kommune som medafsender og underskrevet af borgmesteren
  • holde styr på kampagneresultater 
  • udtrækning af lokale vindere
  • produktion af materiale