331

Vil du have bedre forhold for cyklisterne?

Cyklistforbundet er den eneste transportorganisation i Danmark, der taler cyklisternes sag. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde ved at bakke op om vores kampagner – eller ved at blive medlem.

Et endnu bedre cykelland
Hver dag bruger mere end en million danskere cyklen til den daglige transport – og Cykellandet Danmark er berømt i hele verden. Alligevel går kun en lille del af pengene på transportområdet til bedre forhold for cyklister. Derfor er der stadig meget, som kan blive bedre.

Cyklistforbundet er organisationen, der sætter cyklerne på den politiske dagsorden i Danmark.

Vi får flere til at cykle
Flere danskere er de sidste fire år begyndt at cykle efter flere årtiers fald i cykeltrafikken. Det skyldes ikke mindst, at et bredt flertal i Folketinget i 2009 afsatte én milliard kroner til cykelprojekter i hele landet. De penge var aldrig blevet afsat uden Cyklistforbundets aktive lobbyisme.

Cyklistforbundets fire landsdækkende cykelkampagner har hvert år mere end 250.000 deltagere.  Sidste år fik Alle Børn Cykler-kampagnen mere end 5.000 nye børnecyklister ud på cykelstierne.

Vi øger sikkerheden
Cyklistforbundet skaber bedre trafiksikkerhed for cyklister. Antallet af højresvingsulykker er fx faldet kraftig på få år som resultat af et bredt samarbejde mellem Cyklistforbundet, Rådet for Sikker Trafik, transportbranchen og Vejdirektoratet.

Vi er en privat NGO
Cyklistforbundet er en ikke-politisk interesseorganisation. De fleste af vores indtægter stammer fra vores kampagner og andre projekter, hvor vi bl.a. indsamler ny viden om, hvad der kan styrke den danske cykelkultur. Men vi har heldigvis også godt 16.000 medlemmer, som støtter vores arbejde med deres kontingent.

Støt cyklisternes stemme
Cyklistforbundet er den eneste transportorganisation i Danmark, der taler cyklisternes sag. Vi er i løbende kontakt med politikere og embedsmænd på Christiansborg og i en lang række kommuner – og Cyklistforbundet sidder med, når fremtidens trafik bliver drøftet og løsningerne bliver fundet.

Du kan støtte vores arbejde ved at bakke op om vores kampagner – eller ved at blive medlem.

Bliv medlem – og få fordele
Medlemsmagasinet CYKLISTER fire gange om året
- Rabat på kvalitetscykler og -udstyr i medlemsbutikken, Cyklistbutikken 1905
Juridisk bistand ved cykelulykker
- Indflydelse på Cykellandet Danmarks fremtid

 

Meld dig ind her