0

Vi kan cykle!

Cyklistforbundets børnehavekampagne "Vi kan cykle!”, der er støttet af Østifterne, løber af stablen hvert år i maj.

"Vi kan cykle!" er en sjov og nem mulighed for at sætte cykling på dagsordenen i daginstitutionerne. 

Kampagnen bygger på Cyklistforbundets koncept cykelleg, der udover at lære børnene alle mulige cykelmanøvrer også er et stærkt pædagogisk redskab, der understøtter børnehavernes pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer.

Cykelleg træner fx børnenes motorik og samarbejdsevner og kan bl.a. også integrere nye børn i institutionen og afhjælpe konflikter i en børnegruppe, fordi børnene har rigeligt at gøre med at fokusere på det at cykle. De større børn lærer at tage hensyn og hjælpe de små og vise dem, hvordan man gør. Kort sagt: Cykelleg gør meget mere end at lære barnet at cykle!

Se hvordan cykelleg virker i vores lille kampagnefilm.

Sådan fungerer kampagnen
Kampagnen løber i hele maj måned og er bygget op omkring fire nemme cykellege. Institutionerne bestemmer selv, hvor mange dage i maj, der skal leges cykelleg, og hvor mange børn der skal lege med. Vi foreslår, at I vælger en ugentlig cykellegedag, men nogle institutioner vælger en hel temauge, hvor der cykles på livet løs. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet udkommer ca. fem gange omkring kampagnen og giver gode råd og masser af inspiration til, hvordan I får mest ud af at bruge cykelleg i jeres institution. Tilmeld dig og få besked, når tilmeldingen til kampagnen åbner i starten af 2020.   

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her


Vi kan cykle! er støttet af 
 

Læs mere

 

Video

Cykelleg: Vi kan cykle!