Foto: Supercykelstier / Cycling Embassy of Denmark

1053

Dét skal du gøre, når bussen holder

Hvad siger færdselsloven egentlig om cyklisters kørsel forbi busstoppesteder? Vi tegner og fortæller, så du ved, hvad du som cyklist skal være opmærksom på.

Af jurist Flemming Funch

Færdselsloven siger

Færdselsloven omtaler problemstillingen omkring cyklers kørsel forbi busser i § 27 stk. 4:

”Ved busstoppested, beliggende ved kanten af cykelsti, hvor passagererne ikke optages fra eller afsættes på et areal, der er særligt indrettet for dem, skal de kørende på cykelstien holde tilbage og om fornødent standse for på- eller afstigende passagerer.”

Sådan gør du


Illustration fra Arriva og Cyklistforbundets kampagne 'To sider af samme sag' fra 2014.

Tre forskellige situationer

Ved et busstoppested kan der være udgang fra bussen på følgende 3 måder:
  1. Direkte til fortovet
  2. Udgang på cykelstien
  3. Udgang på en lille helle mellem cykelsti og kørebane

Situation 1: Direkte til fortovet

Situation 1 giver kun problemer cykel og bus imellem, og altså ikke mellem cyklister og buspassagerer.

Dét skal du gøre som cyklist: Se dig godt for og kør uden om bussen - og dermed også passagererne.

Situation 2: Udgang på cykelstien

I situation 2 skal buspassagererne have mulighed for at komme sikkert over cykelstien, både til og fra bussen. Cyklisterne skal i dette tilfælde standse ud for bussens bagende og må først fortsætte, når bussen starter fra stoppestedet. Ved enkelte busstoppesteder er der ligefrem lavet en stoplinje for cyklisterne.

Problemerne omkring situation 2 opstår som oftest af to grunde:
  • Før bussen er fremme: Passagererne går ud på cykelstien, før bussen er helt fremme ved stoppestedet.
  • Inden bussen skal køre: Cyklisterne mener at have ret til at mase sig frem, til trods for at ikke alle er kommet ud af bussen.

Dét skal du gøre som cyklist: Du skal standse ud for bussens bagende og må først fortsætte, når bussen starter fra stoppestedet.

Situation 3: Udgang på en lille helle mellem cykelsti og kørebane

I situation 3 skal passagererne stige af på hellen eller gå ud på hellen - uden at være til gene for cyklisterne.

Problemerne omkring situation 3 opstår gerne af to grunde:
  • Pladsmangel: Der er ikke tilstrækkelig plads til alle buspassagererne, der venter på hellen.
  • Buspassagerer skal krydse cykelstien: Fx når det regner, læskuret står inde på fortovet, og fodgængeren må forcere cykelstien for at komme hurtigt i ly.

Dét skal du gøre som cyklist: Du kan blot køre forbi hellen uden at skulle holde tilbage for buspassagerne (men hold alligevel et vågent øje med dem og vis hensyn, hvis nogen har overset, at der er en cyklist på vej). 

Dét kan du gøre

  • Kend de tre situationer og kør, som loven foreskriver.
  • Brug din sunde fornuft og vis hensyn.
  • Del siden fx på Facebook, så flere kender reglerne.