2436

Bødetakster for cyklister

Rigsadvokatens vejledende bødetakster for trafikforseelser for cyklister.

Undtagelse fra taksterne 

Taksterne gælder ikke, hvis der er sket et færdselsuheld eller opstået en fare- eller ulempesituation.

Takster

 Forseelse

Bøde

 Uden lys i lygtetændingstiden

 700 kr.

 Håndholdt mobiltelefon under kørslen

 1000 kr.

 Fejl/ mangler v/ bremser, reflekser mv.

 700 kr.

 Kører over for rødt

 1000 kr.

 Kører mod færdselsretningen

 1000 kr.

 Cykler i et fodgængerfelt

 700 kr.

 Cykler på cykelstien i venstre side

 700 kr.

 Respekterer ikke færdselstavle eller pile

 700 kr.

 Overtræder ubetinget vigepligt

 1000 kr.

 Giver ikke tegn

 700 kr.

 Kører uden hænder på styret

 700 kr.

 Cykler på fortov/ gangsti

 700 kr.

 Holder fast i andet køretøj

 700 kr.

 To personer på alm. cykel (bøde til begge)

 700 kr.

 Forkert placering før/ mens du svinger

 700 kr.

 Ringklokke, der ikke virker

 Advarsel

 

Dét kan du gøre

Læs mere