2232

Guide: Tegn i trafikken på cykel

De fleste ved, at armen skal ud, før man drejer – men Cyklistforbundet får mange andre spørgsmål fra cyklister om tegngivning. Her er en guide til godt tegnsprog i trafikken.

Den grundlæggende tegngivning

Som cyklist skal du altid give tegn ved retningsændring og stop; det fremgår af Færdselslovens § 32 stk. 2 og 4. Cyklister viser af med arme og hænder. Når du svinger, rækker du armen ud i den retning, du svinger i – når du stopper, rækker du armen op. 

    Højresving:
Vis af med højre arm strakt ud.
    Venstresving:
Vis af med venstre arm strakt ud.
    Stop:
Se dig tilbage og ræk en arm i vejret. Vi anbefaler at du bruger venstre arm, da det er mest synligt for dine medtrafikanter.


Tegn i lyskryds

I flere situationer kan det være svært at gennemskue, hvad der er den rette tegngivning – fx i kryds med trafiklys.


 
  Stop ved rødt lys:
Du skal også give tegn til stop, når du standser ved rødt lys.
    Højresving ved grønt lys:
Du skal vise af mod højre, før du drejer. Hvis du holder stille for rødt, og lyset skifter til grønt, skal du vise af, når du sætter i gang.


Venstresving i lyskryds

Bilister svinger direkte til venstre i lyskryds, når der er grønt og fri bane. Cyklister må også gerne svinge til venstre – men skal holde et orienteringsstop.

Lynguide til kørsel og tegngivning ved venstresving i lyskryds:


 
 
  • Kør lige over krydset ved grønt lys.
  • Giv stoptegn og orienter dig bagud.
   
  • Gør et kort stop – vent med at dreje cyklen, til du kan fortsætte videre.
  • Hvis der er trafikanter, der skal lige ud i krydset, må du vente med at svinge. Er der fri bane, kan du nu fortsætte til venstre i krydset i den retning, hvor der ellers er rødt.
   
  •  Vis af mod venstre, når du sætter i gang og kører tværs over krydset.

Regler i rundkørsler

Undersøgelser viser, at bilister er langt mere opmærksomme på andre bilister end på cyklister, når de kører ind i en rundkørsel. Derfor er der grund til at være ekstra forsigtig i rundkørsler.  

    Når man kører ind i en rundkørsel:
Man skal ikke vise af, når man kører ind i en rundkørsel. En rundkørsel bliver betragtet som en fortsættelse af cykelstien. Man skal dog holde tilbage for trafikanter i rundkørslen.
    Når man skal ud af en rundkørsel:
Når man skal ud af en rundkørsel, skal man vise af mod højre. Bilister, der skal ud af sidste vej i en rundkørsel, skal vise af mod venstre, men den regel gælder ikke for cyklister.


Læs mere

  • Artiklen er oprindeligt bragt i Cyklistforbundets medlemsmagasin CYKLISTER med tekst af Rasmus Karkov.

Læs mere om love og regler: