Cyklistforbundet hedder nu Cyklistforbundet

Landsmødet 2014 har talt og sat retningen for Cyklistforbundets arbejde i det kommende år. Delegerede fra hele landet vedtog et nyt arbejdsprogram på seks punkter, og så blev forbundets ’kælenavn’ ophøjet til fremover også at være det officielle navn.

Af Lotte Malene Ruby
28. oktober 2014

Over 150 delegerede, menige medlemmer og medarbejdere var mødte op til Cyklistforbundet landsmøde, der i år blev afholdt i Middelfart. Der var både cykelpolitik, cykelture og fest på programmet, men den vigtigste debat drejede sig om et helt nyt arbejdsprogram, som i de kommende år skal danne rammen om forbundets arbejde.

Arbejdsprogrammet blev enstemmigt vedtaget og består af følgende seks punkter:

1. Cyklende børn. En tidlig cyklist er en varig cyklist, der cykler videre også som ældre. Vi vil derfor fortsat have fokus på indsatsen i forhold til at gøre børn til gode, trygge og sikre cyklister.

2. Sikker på cykel. Trafiksikkerhed er afgørende for både børn og voksnes lyst til at cykle mere og længere. Et andet sikkerhedsaspekt er, at cyklen kan parkeres sikkert og ikke udsættes for tyveri. Vi vil derfor arbejde for et konstant fokus på sikkerhed i alle afskygninger for at få flere og sikrere cyklister.

3. Vis hensyn. Cyklister skal naturligvis overholde færdselsreglerne! Desuden er venlige, opmærksomme og hensynsfulde cyklister med til at gøre livet lettere både for sig selv og for andre trafikanter. Debat om trafikkultur og cykeladfærd vækker altid mange følelser. Det er centralt, at vi sørger for, at debatten sker på et oplyst grundlag, og derfor vil vi styrke vores arbejde med viden om cyklistadfærd.

4. Cykl ud i verden. Internationalt er der stor interesse for dansk cykelkultur, der både er en potentiel stor eksportvare og omdrejningspunkt for udvikling og samarbejde – ikke mindst i udviklingslande, hvor cykling kan være nøglen til bedre velfærd for mange af verdens fattige. Danmark har også et stort potentiale for øget cykelturisme med de mange natur- og kulturoplevelser, som let opleves på cykel. Vi vil derfor styrke vores arbejde både indadtil og udadtil, når det handler om at synliggøre cyklismens fordele og muligheder.

5. Cykel i topkvalitet. En cykel af god kvalitet, der er velholdt og korrekt indstillet, øger cykelkomforten og er det bedste udgangspunkt for gode cykeloplevelser. Den samme gælder, når det handler om anlæg og vedligehold af cykelinfrastruktur. Vi vil derfor fortsat fokusere på at sprede viden om effekten af kvalitet og vedligeholdelse af både infrastruktur og af den enkelte cykel.

6. Hverdagscyklisme. Cyklen bruges ikke kun til rekreative oplevelser og motion, men også i høj grad som dagligt transportmiddel til og fra arbejde, skole, uddannelse mv. Derfor vil vi have fokus på en fortsat udvikling af cykellandet Danmark, herunder Supercykelstier og kombinationsrejser, der øger fremkommelighed for de mange hverdagscyklister og er grobund for, at endnu flere vælger cyklen som det daglige transportmiddel.

Cyklisforbundet mener …

I den kommende tid vil arbejdsprogrammet seks punkter bliver underbygget med en række korte notater, som kort og præcist angiver forbundet holdninger og anbefalinger på områder som cykelparkering, skatteregler for cyklister og børnecykling. Notaterne bliver udarbejdet i dialog med medlemmerne gennem en række workshops og arbejdsgrupper. Og hvis næste års landsmøde godkender dem, vil de blive en lettilgængelig indgang til Cyklistforbundets arbejde for både medlemmerne, pressen og den øvrige offentlighed.

Forbundets nye, gamle navn

Landsmødet vedtog også, at Cyklistforbundets navn ifølge vedtægterne ikke længere er Dansk Cyklist Forbund, men slet og ret Cyklistforbundet. Af juridiske grunde bevares det gamle navn dog som binavn.